Nền tảng bảo hiểm số
Ứng dụng công nghệ mua và lưu trữ Bảo hiểm TNDS ô tô, xe máy thông minh
Bảo hiểm nhanh Thao tác đơn giản
Mua và lưu trữ ngay trên điện thoại, không yêu cầu giấy tờ
Khai báo thông tin đơn giản
Giấy chứng nhận Bảo hiểm điện tử
Thay thế hoàn toàn bản cứng. Xuất trình mọi lúc mọi nơi.
Nhận chính sách ưu đãi
Tiết kiệm thời gian khi mua bảo hiểm TNDS
Gia tăng thu nhập với cơ chế tích thưởng điểm Miin
Trải nghiệm ngay
Tải miễn phí ứng dụng MIIN trên App Store hoặc Google Play Store